Wersja polska English version

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

Indywidualny projekt architektoniczny

Koncepcja:

 • rzut funkcjonalny projektowanego budynku.
 • wizualizacje na podstawie zaakceptowanego rzutu funkcjonalnego.
 • wstępny plan zagospodarowania terenu
 • lokalizacja projektowanego budynku na działce.

Dokumentacja projektowa:

 • projekt zagospodarowania działki z opisem.
 • projekt architektoniczny z opisem.
 • projekt konstrukcji z opisem i obliczeniami statycznymi.
 • schematyczny projekt branżowy.

Wydruk dokumentacji w 4 egzemplarzach do pozwolenia na budowę. 

Rozbudowa/ przebudowa/ nadbudowa

Dokumentacja wstępna:

 • inwentaryzacja budynku do celów projektowych
 • ekspertyza stanu technicznego
 • ekspertyza geotechniczna
 • rzut funkcjonalny przeprojektowanego budynku.
 • wizualizacje na podstawie zaakceptowanego rzutu funkcjonalnego.
 • wstępny plan zagospodarowania terenu

Dokumentacja projektowa:

 • projekt zagospodarowania działki z opisem.
 • projekt architektoniczny z opisem.
 • projekt konstrukcji z opisem i obliczeniami statycznymi.
 • schematyczny projekt branżowy.

Wydruk dokumentacji w 4 egzemplarzach do pozwolenia na budowę.

Zajmujemy się również kompleksową adaptacją projektów gotowych.